Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Jezik ћир | lat | eng
[Prijava na sistem]
Katastar napuštenih kopova AP Vojvodine
POČETNA CILJ PROJEKTA AUTORI MEDIJI FRUŠKA GORA KONTAKT
Cilj projekta

Projekat “IZRADA BAZE PODATAKA KATASTAR NAPUŠTENIH KOPOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE” je uradio Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu za potrebe i prema zahtevima Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine.

Osnovni razlog za izradu Katastra napuštenih kopova na teritoriji AP Vojvodine proistekao je iz potrebe obezbedjivanja sigurnih i pouzdanih podataka, neophodnih za primenu Zakona o rudarskim i geološkim istraživanjima, s obzirom da je Prostornim planom Republike Srbije i Regionalnim prostornim planom AP Vojvodine, predvidjeno da se do 2020. godine obavezno izvrši rekultivacija svih rudnika u nacionalnim parkovima i drugim zaštićenim područjima.

S obzirom da nisu postojali prikupljeni, sistematizovani i strukturirani podaci o broju, geografskom položaju, statusu, stanju, sprovedenim merama sanacije i rekultivacije, nametnula se potreba izrade odgovarajućeg inventara ovih tzv. “crnih tačaka”.

Za sve poznate napuštene kopove na teritoriji AP Vojvodine je evidentirano trenutno stanje napuštenih kopova, kao polazne osnove za vodjenje evidencije o napuštenim kopovima/rudnicima, planiranju sredstava za sprovodjenje sanacije i rekultivacije i vodjenju evidencije o saniranim i rekultivisanim rudnicima, a sve u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima i definisanim prioritetima. Baza podataka je otvorena za aktuelizaciju evidentiranih atributa, kao i dopunu objektima, koji nisu obuhvaćeni postojećim prikazom.